Cangkringan

STRUKTUR PENGURUS
UPK “MANDIRI”  KECAMATAN CANGKRINGAN

Pengurus UPK :

Abdul hamid Kurniawan ( Ketua UPK )
Retno Wulandari,S.Si ( Sekert UPK )
Dwi Nugrahawati,S.Sos ( Bend UPK )
Eny Dwi Purwati ( Korlap UPK )

Pengurus BKAD :

Cahyo Nugroho, ST
Sri Widodo, S.Sos
Santosa

Pengurus BP UPK :

Sudaryo
Marsudi
Sri Rahayu

Tim Verif ikasi SPP :

Siti Khotijah
Sumitri
Sri Purwati

info selanjutnya silakan kunjungi : http://pnpmcangkringan.blogspot.com