Gamping

Pengurus BKAD PNPM MPd Kecamatan Gamping

Ketua
: NURHARYANTO, SH
Sekretaris
: EKO WIJOKONGKO
Anggota
: 1. JOKO PURWANTO
: 2. PURWONO

Pengurus UPK PNPM MPd Kecamatan Gamping

Ketua
: RUSTAM SUTANTO, SE
Sekretaris
: DAMAR SUSILO, SE
Bendahara
: VENTY KUSUMA A, SE

Badan Pengawas UPK PNPM MPd Kecamatan Gamping

Ketua
: SUYADI HP
Anggota
: UMI FATHONAH, S.Pd.M.Pd

: H. MURJIMAN

Pendamping Lapangan ( PL ) PNPM MPd Kecamatan Gamping

: EVI